Hva skal gjøres i løpet av vedlikeholdscyklussen for drivstoffilter?

- Jun 13, 2017 -

Hva skal gjøres under vedlikeholdssyklusen for drivstofffiltermedia?

Brenselfiltermedium Mengden vann som er akkumulert i primærfilteret (olje-vann-separeringsfilter) når drivstoffet injiseres hver dag;

Bære et ekstra drivstofffiltermedium for å takle situasjonen der bare dårlig drivstoff er tilsatt;

Ikke for filterets lange levetid og bruk filter med lav filter nøyaktighet - hvis dette vil forkorte drivstoffpumpens og drivstoffdysens levetid sterkt.

Brenselfiltermedie Hvis biodiesel brukes, må du kontrollere at drivstoff levert av leverandøren oppfyller gjeldende drivstoffstandarder.

For en slags biodiesel du vil bruke, sørg for at motoren er tilgjengelig;

Når du bruker din egen tank, er det best å bruke et oljelagringsfilter for å sikre at drivstoffet som er lagt til kjøretøyet er fri for forurensninger.


Related Products