Renfeng Company har deltatt i Kölnutstillingen i Tyskland

- Mar 23, 2018 -

Köln Filtech er bare en profesjonell utstilling av filtreringsseparasjon i Europa, er et internasjonalt profesjonelt separasjonsfilterprogram, er en av verdens viktigste utstillinger for filtreringsseparasjon.

blob.png

Shandong Renfeng Special Materials Co, Ltd har en messe i Filtech. Kommisjonen for internasjonal handel og kolleger fra FoU-avdelingen har mottatt verdens gjester.

blob.png

De introduserte selskapet og produktene til kundene og forårsaket et stort svar. Dette har en stor effekt på vårt voksende internasjonale marked.

blob.png

Related Products