Støvsamler Air Filter Media

- Jun 01, 2016 -

produktbeskrivelse

Støvsamler Air Filter Media

Dette filtermediet påføres i luftfilteret av industriell støvkollektor. Når luften går gjennom filteret, vil støv skilles og forbli på overflaten av filtermediet. Rene luft passerer og kommer inn i systemet, så uttømt fra luftutløpet. Etter bruk av i noen tid vil rengjøringsenheten starte og lage pulser for å fjerne oppsamlet støv på filteret. Derfor er god filtreringseffektivitet, høy sprengstyrke og glatt overflate de nødvendige kravene til støvsamlerfiltermedium.


Related Products