Olje filter papir tykkelse papir god

- Oct 09, 2015 -

Olje filterpapir med gode absorberende egenskaper og kompresjons styrke, olje filterpapir filtrering olje, kjemikalier og industrielle oljer og andre industrielle organisk grumset suspensjon væske å skille solid og semi solid rusk, olje filter papir kan brukes til å referere til tørking prosessen fuktighet til et tørt materiale.


Filteret papirtykkelsen stor papirkvalitet på løs, filter papir av overflaten har utallige hull kan for flytende partikler gjennom, og volum større av faste partikler er ikke gjennom filter papir etter spesielle tekstbehandlingsprogram, kan mer effektivt å motstand kjemiske reaksjoner, så ved generert av urenheter mindre, kan som kvantitativ analyse, filter papirfilter hastighet både rask , og også høy oppløsning kan gir av areal også mer høy, filtereffekt også god.


Related Products